Fizjoterapia

Fizjoterapia jako część obszaru nauk medycznych zajmuję się leczeniem człowieka przy użyciu naturalnych środków mających na celu rozwijanie, przywracanie i utrzymanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych organizmu. Fizjoterapeuta jako specjalista posiada kompetencje do oceny, stawiania diagnozy funkcjonalnej oraz ustalania postepowania w procesie terapeutycznym. Celem takiego procesu jest przywrócenie pełnej sprawności pacjenta lub możliwe osiągnięcie najlepszych wyników.

Poza działalnością leczniczą w naszych działaniach staramy się przekazywać informacje na temat ciała pacjenta, zasad jego funkcjonowania oraz zachodzących w nich procesów. Wiedza taka pozwala pacjentowi lepiej zrozumieć funkcjonowanie organizmu oraz właściwy sposób dbania o niego co pozwala podnieść jego sprawność. W naszych działaniach zależy nam nie tylko na zlikwidowaniu problemów bólowych, ale przywrócenie możliwie najlepszej sprawności fizycznej a przy okazji z ogólnego stanu zdrowia.

Jako Centrum Medyczne ConvaMed oferujemy terapie wg Vojty

PODSTAWY TERAPII WEDŁUG VOJTY – ODRUCHOWA LOKOMOCJA

Zastosowanie odruchowej lokomocji jako terapii u pacjentów z uszkodzeniami o obrębie ośrodkowego układu nerwowego i aparatu ruchu może spowodować w całości lub częściowo przywrócenie właściwych wzorców ruchowych. Odruchowa lokomocja jest aktywowana na drodze „refleksogennej” (odruchowej).

Podczas terapii metodą Vojty terapeuta wykonuje w ściśle określony sposób uciski w zdefiniowanych obszarach ciała pacjenta na plecach lub na boku. Reakcją na takie uciski jest automatyczne i mimowolne uruchomienie dwóch kompleksów motorycznych odruchowego pełzania oraz odruchowego obrotu z leżenia na plecach i na boku. W trakcie terapii dochodzi do skoordynowanej, rytmicznej koordynacji wszystkich mięśni szkieletowych i uruchomienie ośrodkowego układu nerwowego na różnych poziomach aktywności. Działanie terapeuty wpływa na wszystkie ruchy, które wykształciły się w trakcie rozwoju (chwytanie, obrót, raczkowanie, pionizacji i chodu). Twórca tej terapii profesor Vojta przyjął, że wielokrotne cykliczne wyzwalanie „odruchowych” reakcji powoduję odblokowanie zablokowanych funkcjonalnie dróg nerwowych pomiędzy mózgiem a rdzeniem kręgowym.


CEL TERAPEUTYCZNY

 • równowaga ciała podczas ruchu
 • wyprost ciała wbrew sile ciążenia
 • celowych ruchów chwytania i kroczenia

CO ODRÓŻNIA TERAPIE VOJTY OD INNYCH TECHNIK FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

Metoda ta polega na ćwiczeniu funkcji motorycznych, takich jak chwytanie, obrót z pleców na brzuch czy chodzenie. Terapeuta przez ośrodkowy układ nerwowy uzyskuje dostęp do poszczególnych wzorców motorycznych niezbędnych do wykonania określonego ruchu. W trakcie terapii przywraca się pacjentowi pierwotny i prawidłowy wzorzec motoryki spontanicznej. Systematyczne powtarzanie zakodowanych w mózgu „prawidłowych ruchów” pozwala wyeliminować złe nawyki.

TERAPIA VOJTY U DZIECI

Terapia metoda Vojty z powodzeniem może być stosowana u niemowląt jak i u starszych dzieci. Cele i wskazania opierają się na diagnozie lekarza. Najlepsze efekty terapii uzyskujemy u pacjentów, u których nie rozwinęły się jeszcze złe nawyki motoryczne. Natomiast u pacjentów, u których takie nawyki powstały celem jest aktywowanie i zachowanie pierwotnych (właściwych) wzorców motorycznych. Podczas sesji terapeutycznej u niemowląt, gdy dochodzi do aktywacji dzieci przeważnie reagują płaczem. Należy zauważyć, że płaczu u małych dzieci jest podstawowym i ważnym środkiem wyrazu stosowanym przez małego pacjenta na aktywację, do której nie przywykł. Z czasem dziecko przyzwyczaja się do nowych bodźców i płacz staje się mniej intensywny a w przerwach w terapii i po jej zakończeniu dziecko natychmiast się uspokaja. Dzieci starsze, z którymi możemy się porozumieć podczas terapii nie płaczą.

TERAPI VOJTY U DOROSŁYCH
Stosowanie terapii u osób dorosłych przeprowadzamy zarówno w ostrej fazie schorzenia jak i podczas rehabilitacji. Celem terapii jest powrot do używanych wcześniej prawidłowych wzorców motorycznych i uniknięcia w ten sposób bólu, ograniczeń funkcjonowania i osłabienia. Pożądanymi efektami ubocznymi terapii są impulsy aktywizujące wyższe funkcje korowe takie jak:

 • motywacja
 • koncentracja
 • wytrzymałość
 • torowanie mowy
 • różnorodność działań
 • funkcjonowanie zmysłów
 • psychika
  Za cel terapii metodą Vojty stawiamy sobie jednak powrót pacjenta do normalnego i prawidłowego funkcjonowania w życiu codziennym.

WSKAZANIA DO TERAPII MOTODĄ VOJTY

Korzyści ze stosowania terapii metodą Vojty odnoszą pacjenci w każdym wieku i z bardzo różnymi schorzeniami jak na przykład:

 • porażenie mózgowe
 • skolioza
 • dysplazja i zwichnięcie stawów biodrowych
 • zaburzenia motoryczne będące skutkiem uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego
  (porażenie mózgowe, SM)
 • choroby mięśniowe
 • schorzenia i ograniczenia funkcjonowania kręgosłupa
 • znaczące uszkodzenia ortopedyczne
 • jako terapia towarzysząca w przypadku nieprawidłowego rozwoju stawów biodrowych
  (dysplazja, zwichnięcie)
 • deficyty w zakresie oddychania, połykania, żucia,
  PRZECIWSKAZANIA
 • ostre stany chorobowe, gorączka
 • okres 10 dni po szczepieniach
 • ciąża
Show CommentsClose Comments

Leave a comment

Pozycjonowanie stron wildmoose.pl | medycyna-estetyczna24.com.pl