Dr n. med. Adrian Stępiński

Lekarz –Ortopeda

Dr n. med. Adrian Stępiński specjalista Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Absolwent Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej im. Marcinkowskiego w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studium Diagnozowania i Terapii Zespołów bólowych kręgosłupa met. McKenzie’go – stopnie A, B, C, D Instytut McKenzie’go Polska.


W 2011 uzyskał specjalizację w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu.


Ukończył kursy tj: „Artroskopia stawu kolanowego”, „Leczenie rekonstrukcyjne uszkodzeń więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem przeszczepów autogennych” w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Posiada certyfikaty organizacji AO-Trauma z Davos ukończenia kursu podstawowego (2011) i zaawansowanego (2012) w leczeniu chirurgicznym urazów układu kostnego.

Ukończył Akademię Chirurgii Ortopedycznej (2013) z zakresu kolana – kurs na preparatach ludzkich.
Zdobywał doświadczenie w opiece nad pacjentami między innymi w takich placówkach jak: 111 Szpital Wojskowy w Poznaniu, Specjalistyczny Szpital Kliniczny UM w Poznaniu i Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu – Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu.

Wykształcenie

  • Wydział Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Wydział lekarski, Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  • 15.07.2003 – Dyplom lekarza medycyny.
  • 12.11.2004 – Lekarski Egzamin Państwowy – pełne Prawo wykonywania zawodu.
  • 2004–2005 – Studia podyplomowe na Akademii Medycznej i Ekonomicznej w Poznaniu na kierunku „Zarządzanie w opiece zdrowotnej” ukończone z wynikiem celującym na podstawie pracy podyplomowej „Kreowanie Wizerunku NZOZ-u w Lokalnej Społeczności – Koncepcja Marketingowa„ pod kierunkiem Dr n. Ekon. Jana Nowomiejskiego.
  • 2003–2005 – Podyplomowe Studium Diagnozowania i Terapii Zespołów bólowych kręgosłupa met. McKenzie’go. Stopnie A, B, C, D. Instytut McKenzie’go Polska Dr Tomasz Stengert.
  • 17.07.2005 – Otwarcie specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu.
  • 21.11.2011 – Uzyskanie specjalizacji z ortopedii i traumatologii n. ruchu.
  • 18.05.2022 – Obrona rozprawy doktorskiej. Temat rozprawy doktorskiej: „Przydatność wybranych parametrów klinicznych w ocenie ryzyka śmiertelności wewnątrzszpitalnej pacjentów zakwalifikowanych do operacji z powodu obrażeń narządu ruchu”.
Adrian Stępiński – ZnanyLekarz.pl

Pozycjonowanie stron wildmoose.pl | medycyna-estetyczna24.com.pl